Właścicielem kancelarii jest Antoni Rogala absolwent z 1987 roku Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Od 1992 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi podatkowo - księgowej podmiotów gospodarczych.
W 1998 roku został wpisany na listę doradców podatkowych pod nr 06920.
Od 2013 roku jest członkiem Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Związku Pracodawców Prywatnych.
Posiada zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych i pełni takie funkcje w spółkach i organizacjach pozarządowych.
Jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu spółki KPDF Sp. z o.o. w Trzciance.
Kancelaria bierze udział w akcjach organizowanych przez Oddział Wielkopolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych: akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą START BIZNES ( www.startbiznesdp.pl ) oraz akcji pełnienia bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędzie Miejskim Trzcianki ( www.trzcianka.pl ).