Podatnicy decydują się skorzystać z usług doradcy podatkowego dopiero wtedy, gdy popadną w konflikt z organami podatkowymi. Niestety obowiązujące systemy podatkowe są na tyle skomplikowane, że samodzielne zajmowanie się swoją księgowością i podatkami nie rzadko prowadzi do popełnienia często nieumyślnych wykroczeń, czy nawet przestępstw skarbowych, a niekiedy powoduje też niewykorzystanie możliwości prawnie dopuszczalnego uniknięcia lub ograniczenia płacenia podatków.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, gwarancja wysokich kwalifikacji, sumienności i rzetelności oraz działania zawsze na rzecz i dla dobra Klienta w celu ochrony jego interesów. Doradca podatkowy oraz jego pracownicy są objęci tajemnicą zawodową, która gwarantuje zachowanie wszelkich informacji i faktów dotyczących klienta w tajemnicy przed organami podatkowymi i ścigania. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC i ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych są gwarancją wysokiej jakości i odpowiedzialności za świadczone usługi.

Więcej-> www.krdp.pl Dlaczego warto skorzystac z uslug doradcy podatkowego?